Projekt

VÅRA PROJEKT


För all verksamhet inom SAS YOU ASSIST är det framför allt barnen som står i centrum. Projekten omfattar i

första hand hjälp till barnhem, förskolor och skolor. Projekten omfattar ibland hela familjen för undervisning i

grundläggande hygien, att läsa och skriva och barnbegränsning. Vi stödjer också t.ex. soppkök och matutdelning som

även det omfattar hela familjer.