Projekt

SAS YOU Assist projekt

För all verksamhet inom SAS YOU Assist är det framför allt barnen som står i centrum.

Projekten omfattar i första hand hjälp till barnhem, förskolor och skolor. Projekten omfattar ibland hela familjen för undervisning i grundläggande hygien, att läsa och skriva och barnbegränsning.

Vi stödjer också t.ex. soppkök och matutdelning som även det omfattar hela familjer.