Kiotani, Kenya

KIOTANI BOARDING SCHOOL,

KENYA

Kiotani är en skola för barn från slumområdena kring Nairobi. Skolan är i många fall den enda chansen för dessa barn att komma bort från slummen och få en ordentlig skolgång och trygghet. Skolans mål är att genom utbildning ge barnen en möjlighet till ett bättre liv.


Skolan tar inte mot yngre barn än 6 år och det är betydligt färre barn på skolan idag än förut, 109 barn mot 250 när de var som flest varav 90 barn bor på internat. Skolverksamheten har tvingats konsolidera under covidåren men även myndighetsbeslut påverkar ändrade antagningsregler av elever. Myndigheterna har beslutat att barn under 6 år inte ska vara på internat eller barnhem. Däremot har skolan startat en klass för Junior High (högstadiet).

Projektet “Kiotani” startades av en lokal kenyansk organisation,Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS sjuka och HIV smittade barn i slumområdena Mlolongo och Kicheko utanför Nairobi. Eldsjälen heter Mary Wabwire. AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn lämnas vind för våg. Ibland tar en gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem.


Mark till skolan köptes in 2012 och i början etablerades en farm för odling av grönsaker. Skörden säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till projektet. På sikt är målet att skolan ska bli självförsörjande. Sakta fortsatte sedan byggandet av skolverksamheten och infrastrukturen kring verksamheten. SAS YOU ASSIST har tillsammans med vår systerorganisation New Hope bidragit till fortsatt byggande av skolan och skolans verksamhet. Målet är att skapa en hållbar verksamhet med fokus på solenergi och biogasproduktion. På skolan finns kor, får, getter, gris, kaniner, höns, gäss och ankor som är välskötta. Djuren bidrar till mat för barnen men också till biogasproduktionen. En person är anställd för att sköta djuren och han är också vaktmästare/maintenance man. Barnen hjälper också till med djuren och enklare sysslor på gården.

Besöket i februari 2023 var tredje gången SAS YOU ASSIST besökt projektet. Besök gjordes också 2018 och 2019. Vi träffade skolans nya rektor Francis som verkar mycket bra och engagerad för sitt arbete. En ny verksamhetschef, Unice har också anställts och verksamheten fungerar bra. Barnen är glada och trygga, de får tillräckligt med mat och deras uniformer var hela och rena.

SAS YOU ASSIST har bidragit till projektet ända sedan starten 2017 med bl.a. följande


  • Inköp av takrännor och vattentankar där regnvatten kan samlas in. Det är stor vattenbrist i området och det är därför viktigt att regnvatten samlas in. Vattnet används till dusch och tvätt och om möjligt till bevattning av de egna odlingarna.
  • Byggandet av en skolsal som blev målad i SAS blå färg med en skylt med vårt namn på utanför salen.
  • Byggandet av ett nytt elevhem för internateleverna så att skolan kan ta emot fler barn från slummen.
  • Avmaskningsmedel som hjälpen barnen bli av med mask som stör deras matsmältning.
  • Installation av en biogasanläggning
  • Köp av träd och växter, skolmaterial samt kläder.
  • Sponsring av lön till en lärare under 2021,2022,2023
  • Bidrag till mat och skolböcker
  • Bevattningsanläggning och växthustunnel för odling av grönsaker