Kiotani, Kenya

KIOTANI BOARDING SCHOOL, KENYA

Slumområdena kring Nairobi växer för varje dag på grund av inflyttning från landsbygden och brist på billiga bostäder i staden. Slumområden har blivit de enda platser där fattiga daglönare eller arbetslösa kan få tak över huvudet, även om det bara är en enkel hydda byggd av kartonger och överblivna brädbitar. Sanitet saknas helt. Den kenyanska organisationen Living Positive Mlolongo arbetar sedan ett par år i slumområdena i sydöstra Nairobi.

New Hope, Reseindustrins Barnfond och Living Positive Mlolongo påbörjade 2012 arbetet att planera för Kiotani Day and Boarding School med målet att skapa en skola för ca 400 elever från förskola till grundskola ca en timma från Nairobi. Planen är att ca hälften av eleverna skall komma från slumområdet Kicheko och hälften från närliggande bosättningar. På så vis kommer stadsbarnen att få en naturlig kontakt med barnen i grannskapet.


SAS YOU ASSIST har valt att ge stöd till skolan i Kiotani.


I januari 2017 invigdes elevhemmet för 35 barn från slumområdet Mlolongo utanför Nairobi. Barnen bor på elevhemmet och går i skolan där. Barnen som är i åldern 5-8 år kommer att få en chans till att ordentlig skolgång. De flesta av barnen saknar en eller båda föräldrarna. De lever kanske med en släkting eller vissa barn har inte någon vuxen som tar hand om dem. Ett äldre syskon försöker så gott det går att sköta sina yngre syskon.

Dessa barn måste få en chans till ett liv!


SAS YOU ASSIST har bidragit till införskaffande av takrännor och vattentankar där regnvatten kan samlas in. Det är stor vattenbrist i området och det är därför viktigt att regnvatten samlas in. Vattnet används till dusch och tvätt och om möjligt till bevattning av de egna odlingarna.

Vi har också bidragit till installation av en biogasanläggning. Det senaste tillskottet till anläggningen är en byggnad med 6 skolsalar där vi också varit delaktiga.  

De nya klassrummen har invigts och barn och lärare visar upp sina nya bänkar

Skolmaterial har anlänt till skolan i Bishuftu, Etiopien