Kiotani, Kenya

KIOTANI BOARDING SCHOOL,

KENYA

Kiotani är en skola för barn från slumområderna kring Nairobi Kenya. Skolan rymmer i dag ca till 200 barn som går i förskola och grundskola. En del går på dagverksamhet, en del bor på intrnat. Kitoani skolan är i manga fall den enda chansen för dessa barn att komma bort från slummen och få en ordentlig skolgång. Skolans mål är att genom utbildning ge dessa barn en möjlighet till ett bättre liv.


Projektet “Kiotani” startades av en lokal Kenyansk organisation, Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS sjuka och HIV-smittade barn i slumområdena Mlolongo och Kicheko utanför Nairobi. Eldsjälen heter Mary Wabwire. AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn lämnas vind för våg. Ibland tar en gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem.

Land köptes in 2012 och i början etablerades en farm för odling av grönsaker. Skörden säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till projektet. På sikt är målet att skolan ska bli självförsörjande. Sakta fortsatte sedan byggandet av skolverksamheten och infrastrukturen kring verksamheten. På sikt skall ca 400 barn kunna gå i skolan. SAS YOU ASSIST har tillsammans med vår systerorganisation New Hope bidragit till fortsatt byggande av skolan och skolans verksamhet. Målet är att skapa en hållbar verksamhet med fokus på solenergi och biogasproduktion från djurens skötsel.Händelser:

SAS YOU ASSIST har hjälpt Kiotani skolan med bidrag och material ända sedan starten 2017.

Vi har bland annat bidragit till:


  • Införskaffande av takrännor och vattentankar där regnvatten kan samlas in. Det är stor vattenbrist i området och det är därför viktigt att regnvatten samlas in. Vattnet används till dusch och tvätt och om möjligt till bevattning av de egna odlingarna.


  • Byggandet av en skolsal som blev målad i SAS blå färg med en skylt med vårt namn på utanför salen.


  • Byggandet av ett nytt elevhem för internateleverna så att skolan kan ta emot fler barn från slummen.


  • Maskmedicin som hjälpen barnen bli av med mask som stör deras matsmältning.


  • Installation av en biogasanläggning.


  • Köp av träd och växter, skolmaterial samt kläder.