Start

Välkommen till SAS YOU Assist

SAS YOU Assist är en förening som driver välgörenhet i form av projekt med fokus på att hjälpa barn att få ett bättre liv. Hjälpinsatserna sker i hela världen. Vi samarabetar med andra hjälporganisationer i Sverige och utomlands.


En viktig del i vår verksamhet är att stödja barn och framför allt flickor för att de ska få gå i skolan och för att bli självförsörjande.


Liksom i många andra verksamheter världen över så är det inte så mycket aktivitet hos oss heller. Årsmötet genomfördes digitalt och vi avhandlade de sedvanliga punkterna.

Det som är nytt att vi har ändrat vårt namn till SAS YOU Assist och vi har valt in två nya medlemmar i styrelsen. Det är Malin Lindau och Claudia Uriola båda yrkesaktiva på SAS.

Vi kommer att publicera en ny hemsida och vi finns sedan en tid på Facebook under nya namnet. På FB informerar vi löpande om händelser som sker.


VIKTIGT! Vi är tacksamma om du som är givare meddelar oss din mailadress.

Det sparar arbete för oss i styrelsen och framför allt pengar för SAS YOU assist


Om du inte vill ha fler utskick från oss var vänlig meddela detta via mail till uassist@hotmail.com

© Copyright 2018. All Rights Reserved.