Start

Välkommen till SAS U-assist

SAS U-assist är en förening som driver välgörenhet i form av projekt med fokus på att hjälpa barn att få ett bättre liv. Hjälpinsatserna sker i hela världen. Vi samarabetar med andra hjälporganisationer i Sverige och utomlands.


En viktig del i vår verksamhet är att stödja barn och framför allt flickor för att de ska få gå i skolan och för att bli självförsörjande.


VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I SAS U-ASSIST

tisdagen den 24 mars 2020 kl. 15.00 på Frösundavik

Anmäl dig via mail senast 17 mars 2020 till uassist@hotmail.com


Du kan också skicka ett brev eller kort med anmälan till

SAS U-assist, Frösundavik, 195 87 Stockholm


VIKTIGT! Vi är tacksamma om du som är givare meddelar oss din mailadress.


Det sparar arbete för oss i styrelsen och framför allt pengar för SAS U-assist


Om du inte vill ha fler utskick från oss var vänlig meddela detta via mail till uassist@hotmail.com

Efter årsmötet kommer vi att berätta mer om våra projekt och svara på frågor kring hur vi kan hjälpa ännu fler barn att få utbildning och en möjlighet till egen försörjning.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.