Om

OM SAS YOU ASSIST

SAS YOU ASSIST är för närvarande involverad i hjälpverksamhet i Europa, Asien och Afrika.


I de flesta fall har det börjat med att någon bidragsgivare har rekommenderat ett projekt. Styrelsen har därefter samlat in fakta och gjort en grundlig värdering av projektet tillsammans med den person som har förmedlat kontakten.


SAS YOU ssist arbetar i projektform. De är av varierande slag t.ex. finansieringen av skolor, barnhem och barnkliniker. Under åren har vi också bidragit till operationer av ögonskador eller läpp-käk-gom s.k. LKG-spalt.


En viktig uppgift är att hjälpa de fattiga att bli självförsörjande. Det försöker SAS YOU ASSIST uppnå genom att förutom ekonomisk hjälp till traditionell skolgång ge barn och vuxna en yrkesutbildning. Med vårt stöd har vi bidragit till kurser i maskinskrivning, sömnad, cykelreparationer och tillverkning av möbler, kvastar, korgar och kritor.