Om

OM SAS YOU ASSIST

SAS YOU ASSIST arbetar i projektform. Projekten är av varierande slag t.ex. byggnation av förskolor, skolor, barnhem eller bidrag till inredning, böcker eller läromedel. Vi bekostar också lön till lärare och en sjuksköterska

I många fall börjar det med att någon bidragsgivare rekommenderar ett projekt. Styrelsen samlar in fakta och gör en grundlig värdering av projektet tillsammans med den person som har förmedlat kontakten. Många gånger besöker vi projekten på plats innan sponsoring sker. Vi är noga med uppföljning och rapportering.

SAS YOU ASSIST fokuserar på barn och speciellt flickor för att de ska bli självförsörjande. De viktigaste är att barnen får gå i skolan och lära sig läsa och skriva och sedan går vidare till högre studier eller till yrkesutbildning.

Alla som arbetar för SAS YOU ASSIST gör det helt ideellt. Bidrag från våra givare ska oavkortat gå till våra projekt. En viss administration är ofrånkomlig men den ska hållas på en låg nivå och är för tillfället ca 5%.


SAS YOU ASSIST samarbetar med personer och organisationer som är politiskt och religiöst oberoende. Vi har alltid en kontaktperson för varje projekt, en person som vi har en personlig relation till och som vi kan lita på.


Alla projekt får besök av någon i styrelsen med någon eller några års mellanrum för att vi personligen ska bilda oss en uppfattning om att hjälpverksamheten fungerar bra.


Följande personer är medlemmar av styrelsen:


Ordförande Ágústa Olafsdottir

Kassör Elisabet Lennbom

Ledamot Marie Pehrson

Ledamot Birgitta Sigge

Ledamot Claudia Urriola

Ledamot Nina Palm-Rosi

Ledamot Elizabeth Söderberg

Ledamot Malin Lindau


Mail

uassist@hotmail.com


Kontaktadress:

SAS U-assist, c/o Lennbom, Fållnäsgatan 93, 122 48 Enskede


Intern adress i SAS:

SAS U-assist, Frösundavik