Vill du lämna bidrag

Vill du lämna bidrag

Om Du vill bidra till vår verksamhet med en månadsinbetalning kan du använda vårt

bankgiro 5378-7743 eller vårt kontonummer i SEB 5291 29 178 08.

Om du vill skänka ett engångsbelopp kan du också använda vår swish 1231006303

Märk gärna överföringen resp inbetalningen med ditt namn.


Skicka sedan ett mail till:

uassist@hotmail.com

med namn, adress och telefonnummer. Så kan vi uppdaterar vi vår medlemslista och du får löpande information från oss.


Tack för ditt bidrag!