Susith Surana, Sri Lanka

SUSITH SARANA FOUNDATION,

SRI LANKA

SAS YOU ASSIST har varit sponsor för Susith Sarana Foundation i närmare 20 år. Vi kom i kontakt med grundaren då han var chef för fadderbarnsverksamheten vid presidentens kansli. Efter att han slutade där öppnade han den nuvarande verksamheten. En styrelse leder verksamheten. Samansiri Nanayakkara, son till grundaren, har drivit verksamheten i sin fars anda i många år. Fr.o.m. 2016 drar han sig tillbaka och överlänar till en ny styrelse att arbeta vidare.


Susith Sarana har många olika inriktningar i sin verksamhet men SAS YOU ASSIST är huvudsponsor för Educational Assistance Program som omfattar 550 barn. Huvuddelen av bidraget bekostar skolmaterial. Barnen bor hemma och får undervisning på skolan under dagarna.


Vi stödjer också Foster Parents Program där SAS YOU ASSIST finansierar ett antal barn vars föräldrar har mycket små resurser och programmet pågår under 5 år. Barnen får undervisning på grundskolenivå och några barn för dessutom kontantbidrag för uppehälle.


Service at Center Plan är en förskola som startades 2005 där 60 barn vistas under dagarna. Föräldrarna betalar en avgift för barnen som täcker en del av kostnaderna. Resten täcks av donatorer och en del kommer från SAS YOU ASSIST.