Kenya Kesho School for Girls, Kenya

KENYA KESHO SCHOOL FOR GIRLS,

KENYA


Sandra och Peter Ruysenaars är drivkraften bakom skolan i Mshiu Village söder om Mombasa i regionen Shimoni. Båda är födda och uppvuxna i Kenya av brittiska resp. holländska föräldrar som kom till Kenya på 1940-talet. Sandra har själv arbetat i den lokala skolan i Shimoni men sedan flera år är hon mer än fullt sysselsatt med den egna med skolan. Syftet med skolan är förstås att barnen ska lära sig läsa och skriva och bli uppmuntrade att fortsätta i skolan så länge som möjligt. Ett viktigt syfte är också att förhindra tidiga äktenskap, förmedla kunskap kring miljö och hållbarhet och nyttig mat och hälsa.


Kesho betyder ”i morgon” – morgondagens skola

Skolbyggnaden började byggas i augusti 2018 och den stod färdig i juni 2019. Den öppnades för eleverna i mitten av september. Många av arbetarna som deltog i bygget var bosatta i trakten. Varje byggsten i huset har de själva tillverkat av cement. Alla fönster och dörrar är tillverkade av lokala smeder.


I huset finns 8 klassrum varav 2 rum för förskolan. Sandra planerar max 40 elever i varje klassrum alltså totalt omkring 300 barn.

Det finns ett datorrum, ett bibliotek, ett musikrum, lärarrum, rum för rektor och ett kontor som Sandra använder. På andra våningen finns också en öppen pergola där man kan ta emot gäster och kunna servera förfriskningar. Det behövs ingen värme i skolan men däremot svalka under vissa tider på året. Det finns förberett för fläktar i taket men installationen kommer att ske först om man bedömer det nödvändigt för att barnen ska kunna koncentrera sig i skolarbetet.


Idag finns ca 200 barn på skolan. Det finns ingen religiös inriktning och barnen är ca 50/50 kristna och muslimer. De bor i byarna i ett område på ca 5km kring skolan. Barnen är mellan 4 och 16 år. Förskolebarnen är mellan 4 och 6 år och de har just nu 2 klasser. Kenya har ett treterminssystem med början i januari. En viktig del i undervisning är att lära sig engelska språket. Sandra vill att barnen ska bli bekant med datorer och i undervisning används ett datorbaserat pedagogiskt system och på skolan talas bara engelska. Flera gånger i veckan sitter eleverna i Zoom-möte med volontärer i USA och Schweiz och de diskuterar kring ett aktuellt ämne. Dessa möten har blivit väldigt populära både bland barnen och deras föräldrar.


Eleverna betalar KES 200 per månad det är ca SEK 5 per vecka. Det är en symbolisk summa men det är för att familjerna och barnen ska förstå att det finns ett värde i skolgången. I Kenya bär eleverna uniform och på Kenya Kesho är det en blå och vit klänning. Uniformen är gratis men eleverna måste vårda den och tvätta den regelbundet.


Det finns generellt ett motstånd mot att skicka barnen till skolan speciellt flickorna. När en flicka når 11 års ålder ska hon enligt traditionen bidra till familjens försörjning genom att tjäna KES 100/dag. Det vanligaste sättet är att plocka ved och gräs och sälja men de blir också sexuellt utnyttjade mot en liten betalning. Om flickan inte lyckas tjäna in pengarna väntar bestraffning som ibland kan vara hård.


En annan del av projektet är att involvera familjerna. De lever på små enkla jordbruk. De får lära sig att odla hållbart och att odla rätt gröda. De får undervisning av trädgårdsmästare och får delta i arbetet i skolans växthus. De får lära sig att kompostera och ta hand om sina egna sopor såsom plast och annat skräp. Det finns också en biodling på skolområdet.

Skolan har köpt in några symaskiner som får användas till att tillverka t.ex. väskor, necessärer, dockor, stickat och virkat, etc. som kan säljas. De har också fått tillverka korgar. Även här involveras familjerna framför allt kvinnorna.

Under skolloven arrangeras aktiviteter i skolan som syftar till att barnen ska stimuleras att utöva kultur av olika slag. Barnen har varit involverade i muralmålningarna på skolan och de får teckna, måla och skapa konstverk av olika slag.

SAS YOU ASSIST har bidragit till skolbyggnaden, skolmaterial och datorer till undervisningen. Vårt senaste bidrag var en lekplats.