Kenya Kesho School for Girls, Kenya

KENYA KESHO SCHOOL FOR GIRLS,

KENYA

Kesho betyder ”i morgon” - ambitionen är att flickor ska lära sig läsa och skriva men och få kunskap kring miljö, hållbarhet mat och hälsa. Ett viktigt syfte är också att förhindra tidigt äktenskap.


Sandra och Peter Ruysenaars är drivkraften bakom skolan i Mshiu Village söder om Mombasa i regionen Shimoni. Båda är födda och uppvuxna i Kenya av brittiska resp. holländska föräldrar som kom till Kenya på 1940-talet. Sandra har själv arbetat i den lokala skolan i Shimoni men sedan flera år mer än full tid med skolan Kenya Kesho. Kesho betyder ungefär ”i morgon” alltså ”morgondagens skola”. Syftet med skolan är förstås att barnen ska lära sig läsa och skriva och bli uppmuntrade att fortsätta i skolan så länge som möjligt. Men ett viktigt syfte är också att förhindra tidiga äktenskap, förmedla kunskap kring miljö och hållbarhet och nyttig mat och hälsa.


Skolbyggnaden började byggas i augusti 2018 och den stod färdig i juni 2019. Den öppnades för eleverna i mitten av september. Många av arbetarna är boende i trakten. Varje byggsten i huset har de själva tillverkat av cement. Alla fönster och dörrar är tillverkade av lokala smeder.  


I huset finns 8 klassrum varav 2 rum för förskolan. Sandra planerar max 40 elever i varje klassrum alltså totalt omkring 300 barn.

Det finns ett datorrum, ett bibliotek, ett musikrum, lärarrum, rum för rektor och ett kontor som Sandra använder. På andra våningen finns också en öppen pergola där man kan ta emot gäster och kunna servera förfriskningar. Det behövs ingen värme i skolan men däremot svalka under vissa tider på året. Det finns förberett för fläktar i taket men installationen kommer att ske först om man bedömer det nödvändigt för att barnen ska kunna koncentrera sig i skolarbetet.

 

Idag finns ca 130 barn på skolan och målet är att kunna ta emot 300 barn. Det finns ingen religiös inriktning och barnen är ca 50/50 kristna eller muslimer. De bor i byarna i ett område på ca 5km kring skolan. Barnen är mellan 4 och 16 år. Förskolebarnen är mellan 4 och 6 år, de har just nu 3 klasser ”Primary school” för 6 till 16 år. Terminerna är från början av januari till mitten av april och därefter 3 veckor ledighet. Nästa termin startar i början av maj till slutet av juli och därefter 4 veckor ledighet. Slutligen den tredje terminen löper september till slutet av oktober och slutar med 9 veckor ledighet.

En viktig del i undervisning är att lära sig engelska språket. I undervisningen används att datorbaserat pedagogiskt system för det. Sandra satsar också mycket på datorundervisning. Under 2020 har det arrangerats ett flertal Zoom-föreläsningar som har varit väldigt populära både bland barnen och deras föräldrar.


I Kenya bär eleverna uniform och på Kenya Kesho är det en blå och vit klänning. Uniformen är gratis men eleverna måste vårda den och tvätta den regelbundet. En framtida plan är att eventuellt förvara uniformerna i skolan och låta dom tvättas där en gång per vecka.

 

Familjerna lever på små jordbruk men för övrigt gör de inte så mycket. Eleverna kommer att betala KES 200 per månad det är ca SEK 5 per vecka. Det är en symbolisk summa men det är för att familjerna och barnen ska förstå att det finns ett värde i skolgången.

Det finns ett motstånd mot att skicka barnen till skolan speciellt flickorna. När en flicka når 11 års ålder ska hon enligt traditionen bidra till familjens försörjning genom att tjäna KES 100/dag. Det vanligaste sättet är att plocka ved och gräs och sälja men de blir också sexuellt utnyttjade mot en liten betalning. Om flickan inte lyckas tjäna in pengarna väntar bestraffning som ibland kan vara hård.

 

En annan del av projektet är att involvera familjerna. Det görs genom att lära dom odla hållbart och att odla rätt gröda. De får undervisning av trädgårdsmästare och får delta i arbetet i växthuset. De får lära sig att kompostera och ta hand om sina egna sopor såsom plast och annat skräp. Det finns en biodling på skolområdet.

Skolan har köpt in några symaskiner som får användas till att tillverka t.ex. väskor, necessärer, dockor, stickat och virkat, etc. som kan säljas. De har också fått tillverka korgar.

Under skolloven arrangeras aktiviteter i skolan som syftar till att barnen ska stimuleras att utöva kultur av olika slag. Barnen har varit involverade i muralmålningar på skolan och de får teckna och måla.

 

Händelser:


Juni/2020

SAS YOU ASSIST beslutar att stödja familjerna med ett extra krisbidrag på sek 5.000


December/2019

SAS YOU ASSIST beslutar att stödja projektet genom att sponsra datorsalen som också får vårt namn.


Oktober/2019

Vi besöker skolan i Shimone och träffar Sandra och Peter och vi får utförlig information om projektet, planerna och en lång wish-list med oss hem