Timisoara ´89, Rumänien

TIMISOARA '89, RUMÄNIEN

Timisoara´89 är ett socialt projekt där SAS YOU ASSIST är huvudsponsor sedan det startade 1989. Petru Ilieşu är grundare och den drivande kraften i organisationen. Han drabbades av polio för många år sedan och har aldrig återhämtat sig men detta hindrar honom inte från att oförtrutet driva arbetet framåt. Han är sedan unga år politiskt engagerad och deltog aktivt i motståndsrörelsen mot Ceaușescus´s regering. Han har namngivit organisationen efter den rumänska revolutionen som just skedde i slutet av 1989 i Timisoara då Ceaușescus avsattes och mördades.

 

Organisationen driver sin verksamhet i en f.d. skola i utkanten av staden. Det finns en huvudbyggnad som inrymmer härbärget, utställningslokal och kontorsutrymmen för ekonomipersonal och socialarbetare. Utställningslokalen hyrs ut till t.ex. konstprojekt fysiska och digitala. Den används också som samlingslokal och konferenser. I samarbete med ”Anonyma Alkoholister” anordnas möten varje vecka för de som har problem. Flera mindre byggnader har byggts på området som har namn efter sin sponsor bl.a. ”Swedish House” som vi bidragit till.

 

Projektet Timisoara 89 har flera verksamheter såsom härbärge, soppkök och social hjälp. Hit söker sig extremt utsatta personer som behöver både psykisk och praktisk hjälp. Många är hemlösa som söker sig till organisationen och de har ofta ingen annanstans att ta vägen. En person som saknar fast adress i Rumänien förlorar också sin identitetshandling.


Ibland kommer utsatta kvinnor med sina barn och ber om hjälp för att komma ifrån våld i hemmet, missbruk eller stöd och vägledning för att finna ett stabilare liv.


Det finns anställda socialarbetare och psykolog som hjälper till att skaffa id-handlingar, förmedla jobb och ordnar med olika typer av behandlingar. Olika stödåtgärder har förmedlats till 80-90 personer under förra året. På härbärget bor i genomsnitt 50 personer varje månad.


Det finns också en viss uppsökande verksamhet att identifiera utsatta familjer med barn. De får hjälp med mat och kläder och t.ex. skolmaterial och ev. andra utgifter som rör barnen.


De som bor på härbärget måste bidra till arbetet på gården. De måste sköta städning och hålla ordning på sina saker. Gemensamma lokaler i huvudbyggnaden, matsalen, förråden och uthusen ska underhållas. Förutom byggnaderna finns en trädgårdsodling som i stort sett gör dom självförsörjande under sommaren samt höns och kaniner. Alkohol och droger är absolut förbjudet och de som bor och vistas inom området ska visa hänsyn och uppträda anständigt gentemot varandra.


Petru´s huvudsakliga arbete, förutom att leda verksamheten, är att skaffa sponsorer. Det består förstås av fund-raising i form av insamlade ekonomiska medel men också att införskaffa material till byggnader, trädgården och allmänt underhåll. Han har avtal med flera företag som bidrar med mat, rengöringsartiklar, sanitetsmaterial, etc. Staden Timisoara bidrar med medel till 40 dagliga matportioner till fattiga familjer och lön till ett antal socialarbetare. Merparten av intäkterna kommer emellertid från utländska sponsor, privata företag och privatpersoner.


Organisationen blir ofta uppmärksammad för sitt goda sociala arbete genom olika officiella utmärkelser, reportage i tidningar och inslag i TV-program. Detta bidrar förstås till att knyta fler sponsorer till sig både företag och privatpersoner.