St Euphresia´s school, Sri Lanka

St Euphresia´s school, Sri Lanka

St Euphresia´s school är en katolsk skola som startades 1972 av Syster Mary Alexandra. Skolan ligger inom St Francis Xavier Convent, Colombo 15. Från början var det en yrkesskola för en liten grupp elever.

1989 uppfördes en ny byggnad och två lärare tillsammans med Syster Mary Alexandra utsågs att genomföra allmän skolundervisning på grundnivå.


För tillfället finns det 55 elever på skolan som kommer från flera områden i Colombo. De flesta är gatubarn och det finns några få barn som har olika mindre handikapp t.ex. dövhet och talsvårigheter. Barnen är fattiga och har ingen riktig bostad. De har heller inte medel att köpa uniformer för eller bekosta utbildningen med. Deras föräldrar tar inte hand om dem på ett bra sätt så att de kan utvecklas på ett bra sätt.


Eleverna får allt de behöver för utbildningen. De får också en kopp mjölk och ett mål mat varje dag.


En gång om året får de åka på en skolresa för att se andra delar av landet. En gång om året firas skolans dag med underhållning. Mellan 5 och 10 barn går vidare varje år till normal skolundervisning i kommunala skolor.

En vanlig skoldag i St Euphresia School

Barnen firar skolans dag med dans