Bacolod, Filippinerna

U-ASSIST, BACOLOD,

NEGROS, FILIPPINERNA

Syftet med U-assist Bacolods verksamhet är att hjälpa fattiga, funktionshindrade barn att få möjlighet till utbildning och utveckling. Hjälpen ska huvudsakligen ges i form av ekonomiskt stöd till resor till och från specialskolor och skolmaterial. I vissa fall kan också hjälpen ges som ekonomiskt bistånd till fattiga familjer med svårt funktionshindrade barn. 


Förutom den direkta hjälpen till dessa barn är också syftet att lyfta fram denna grupp av barn, som annars för en undanskymd tillvaro, ofta skyddad i familjen hägn undan omvärldens trakasserier. Att öka få människor i Filippinerna att förstå att de ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra barn.

Negros är en ö i Visayan i centrala Filippinerna. Det är den fjärde största ön i landet och är formad som en stövel. Den är 217 km lång och har en yta på 12.700 kvadratkilometer. Befolkningen är ca 4 miljoner. På ön produceras nästan två tredjedelar av Filippinernas socker. Dessutom odlas ris, kokos, bananer och majs. Bacolod, beläget på den nordvästra sidan, är den största staden och en viktig exporthamn för socker.

Organisationen bildades för över 20 år sedan av Lars Ekblom som var bosatt på Negros. Våra kontaktpersoner numera är Kristina och Klas Eliasson, bosatta i Göteborg men de är pensionerade och avser att bosätta sig på Negros när pandemin tillåter resa till Filippinerna. Kristina är född och uppvuxen på Negros.


SAS YOU ASSIST kom in i projektet för mer än 10 år sedan. Kristina och Klas har under alla år tillbringat minst en månad på Negros och personligen delat ut bidrag till barn och familjer. Varje barn dokumenteras mycket noga samt hur mycket bidrag som ges. I dokumentationen ingår:


  • en bakgrundsbeskrivning av barnets levnads- och familjeförhållanden.
  • en pedagogisk och medicinsk beskrivning av barnets funktionshinder.
  • barnets och föräldrarnas långsiktiga mål och intentioner för barnets framtid.
  • kortsiktiga planer, mål och intentioner.
  • redogörelse för hur U-assist Bacolod kan bidra för att barnet ska kunna uppnå sina mål.


Vid varje kommande möte görs en uppföljning och om barnet inte deltagit i undervisningen får de fortsatt inget stöd.

Från början hade stöttade SAS YOU ASSIST 3 olika skolor på ön men av olika skäl har det nu minskat till endast en skola. Skolan ligger i Kabankalan. På skolan finns ca 35 barn, alla med funktionshinder. Många av barnen bor så långt från skolan att de inte kan gå och/eller inte kan förflytta sig p.g.a. att de är blinda eller så funktionsnedsatta mentalt att de inte kan klara sig själva. De får bidrag till transport med taxi, tuk-tuk eller cykel.Händelser:


2020

Eftersom Klas och Kristina inte har möjlighet att resa till Filippinerna ligger verksamheten nere för tillfället


2019

U-assist Bacolod beslutade att minska antal skolor till endast den i Kabankalan. Kristina och Klas besökte den i februari 2019 och familjerna har fått bidrag som ska räcka hela året.Mer om vårt engagemang på Filippinerna finns på en egen hemsida. Läs mer här