Bacolod, Filippinerna

Bacolod, Negros, Filippinerna

På Filippinerna hjälper vi till med transporter till och från skolan. Många barn bor långt från skolan och familjerna behöver stöd för att barnen ska kunna komma till skolan och få undervisning.


Vår lokala kontakt i Bacolod är Klas och Christina Eliasson. Paret är bosatt i Göteborg men besöker Filipinerna regelbundet. Christina är en stor tillgång eftersom hon kan tala det lokala språket.


Vårt engagemang på Filippinerna finns på en egen hemsida

http://uassistbacolod.wordpress.com/