Ekonomi och etik

EKONOMI OCH ETIK

De flesta bidragsgivare lämnar ett fast bidrag varje månad som utgör basen för verksamheten.

De pengar som kommer från givarna fördelas därefter genom beslut i styrelsen.


Det händer ibland att SAS YOU ASSIST får en större gåva genom arv eller donation från en enskild medlem.

SAS YOU ASSIST har som ett av sina viktigaste riktmärken att pengarna som kommer från givarna ska oavkortat gå till behövande barn. Alla som engagerar sig i SAS YOU ASSIST arbetar helt ideellt.

En viss administration är ofrånkomlig men den ska hållas på en låg nivå och är för tillfället ca 5%.


Vidare samarbetar vi endast med personer och organisationer som är politiskt och religiöst oberoende. Vi har alltid en kontaktperson för varje projekt, en person som vi har en personlig relation till och som vi kan lita på.


Alla projekt får besök av någon i styrelsen med någon eller några års mellanrum för att vi personligen ska bilda oss en uppfattning om att hjälpverksamheten fungerar bra.