Verksamhetsberättelse 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

Verksamhetsberättelse SAS YOU ASSIST 2020

 

SAS YOU ASSIST under 2020


På grund av corona pandemin som drabbar alla länder i världen har verksamheten i SAS YOU ASSIST gått på sparlåga under året.

De betyder emellertid inte att vi tagit en paus från de projekt vi stödjer.

Många fattiga familjer runt om i världen och deras barn är beroende av den mat som serveras i skolan eller på barnhemmen. Deras föräldrar är ofta daglönearbetare som har varit utan jobb och därför inte kunnat bidra till hushållet. Även skolorna och barnhemmen har stängts och vi har därför valt att under året bidra till familjernas dagliga försörjning.

 

Några exempel på hur vi under 2020 har gjort insatser tack vare bidrag från dig:

 

SAS YOU ASSIST bidrog till Sandras fundraiser som samlade in mat till barn och deras familjer på Kenya Kesho School for Girls

 

Efter en vädjan från Nanda, SAS YOU ASSISTs kontaktperson på Sri Lanka, bidrog vi till matpaket för de som drabbats av krisen i Bentota, där nedstängningen av samhället gjorde att invånarna varken hade mat eller vatten. Det gick så långt att Nanda erbjöd invånarna att hämta vatten i hans brunn, även under utegångsförbudet.

 

Rajiv Gandhi skolan, som vi stödjer tillsammans med NEW HOPE – Reseindustrins Barnfond, var på grund av stora regnmängder i stort behov att renovera taket för sina vattenbufflar. SAS YOU ASSIST bekostade renovering.

 

Styrelsen har också beslutat att stödja ett nytt projekt som heter Kovalam Surf School i Kerala, Indien. Syftet med projektet är att få barn från de fattigare delarna av Kovalam att bli motiverade till att studera genom ett motto – “No school – No surfing”. Barnen är så ivriga att få lära sig surfa och blir därför motiverade att fortsätta i skolan.

 

Re-lansering av SAS YOU ASSIST

Styrelsen arbetar hårt för att den planerade re-lanseringen av SAS YOU ASSIST inte ska tappa fart. Vi arbetar med en ny hemsida, enklare metoder för att stötta oss och mer kommunikation till dig som medlem. Vi återkommer med spännande uppdateringar under våren 2021!

 

Vi kommer i framtiden att använda oss mer av digitala medier såsom Teams, Instagram, Facebook och en ny hemsida för att informera om SAS YOU ASSIST. Vi har börjat skicka Nyhetsbrev med senaste nytt från oss och från våra projekt. För att få Nyhetsbrevet behöver vi din mailadress som du skickar till elisabet.lennbom@hotmail.com

Mailadressen som vi får av dig finns bara på vår medlemslista och den delas aldrig med någon annan.

 

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och sänder ett stort tack till alla våra bidragsgivare.

 

Stockholm i mars 2021

 

Elisabet Lennbom

Ordförande SAS YOU ASSIST