Verksamhetsberättelse 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019

Verksamhetsberättelse SAS YOU Assist 2019

 

 

SAS YOU Assist projekt


Under 2019 hade vi hjälpinsatser i 5 länder.

 

Kenya

Kiotani Day & Boarding School

I oktober gjorde vi en resa tillsammans med New Hope till Kenya. Syftet med resan var att besöka Kiotani skolan för att se det nyligen uppförda klassrummen som vi bidragit till. Vi gjorde också en teknisk genomgång av hela anläggningen med förlag på förbättringar och underhåll. Vi passade på att plantera ytterligare växter och träd både som prydnad och nytta. Vi noterade de fina odlingarna som har anlagts under året. Målet är att skolan ska vara självförsörjande i framtiden. Vi fick ett hjärtligt mottagande med sång och dans och vi åt lunch med barnen. Vi hade tagit med oss 7-8 fulla resväskor med sportartiklar, fotbollskläder, fritidskläder, spel, leksaker etc. Vi hade sällskap av en professionell fotograf som dokumenterade verksamheten på skolan. Materialet ska vi använda till marknadsföring och värvning av fler medlemmar.

Vi besökte återigen flera slumområden och fick höra människors berättelser om hur det är att leva i slummen.


https://newhope.se/projekt/kenya/kiotani-day-boarding-school-lukenya-hills-machakos/

 

Kenya Kesho School for girls

Kenya Kesho är en skola som drivs av Sandra och Peter Ruysenaars som båda är födda och uppvuxna i Kenya av brittiska resp. holländska föräldrar. Sandra har mesta tiden sysslat med undervisning och Peter är ekonom och har ett företag som bjuder in till djuphavsfiske. Kesho betyder ungefär ”i morgon” alltså ”morgondagens skola”. Syftet med skolan är förstås att barnen ska lära sig läsa och skriva och bli uppmuntrade att fortsätta i skolan så länge som möjligt. Men ett viktigt syfte är också att förhindra tidiga äktenskap, förmedla kunskap kring miljö och hållbarhet och nyttig mat och grundläggande hälsa.

Barnen bor i byarna i ett område på ca 5km kring skolan. Barnen är mellan 4 och 16 år. Förskolebarnen är mellan 4 och 6 år. Skolan har just nu 3 klasser ”Primary school” för 6 till 16 år. Idag finns 130 barn på skolan och målet är att kunna ta emot 300 barn. Det finns ingen religiös inriktning och barnen är ca 50/50 kristna och muslimer.

Barnen får mat 2 gånger om dagen, det första målet är ett stycke bröd före skolstart och till lunch får de hirsgröt. Före varje måltid ska de tvätta händerna noggrant och samtidigt står de i ett bad av desinfektionsmedel som ska förhindra att de blir ansatta av ”jiggers” en parasit som kryper in under skinnet. Barnen genomgår också en kur för avmaskning.

Sandra undervisar lärarna varje dag i både metodik och pedagogik och att hämta information från internet. De undervisar t.ex. engelska fonetiskt med hjälp av stories. De lär sig använda systemet Jolly Phonics som hämtas på internet och som lär barnen läskunnighet genom syntetisk fonetik alltså ljudinlärning.

Skolbyggnaden började byggas i augusti 2018 och den stod färdig i juni 2019. SAS YO- Assist har bidragit till en del av skolbyggnaden.

 

Tumaini School

Skolan ligger i ett av Nairobis slumområden och drivs av organisationen Positive Life och Mary Wabwire, samma organisation som driver Kiotani day and Boarding School. Barnen bor i slummen kring skolan och där finns stora problem med hygien. SAS YOU Assist har därför bekostat ett avmaskningsprojekt för barnen som går på skolan.

 

Sri Lanka

Kallutara – barnhem för pojkar och flickor

Nanda vår kontakt i Sri Lanka besöker ofta ett hem för handikappade barn, ett hem som har oerhört knappa resurser och några av personerna har inget hem att komma till varför de bor kvar även i vuxen ålder. Under de senaste åren har vi gjort stödinsatser genom att bekosta en gasspis i stället för enkel eldstad, nya kläder till barnen, sängar till flickorna och en TV. Högt på önskelistan står också kameraövervakning för att stärka framför allt flickornas säkerhet.

 

Susith Sarana – skola och förskola

SAS YOU Assist är en av två huvudsponsorer. NGO som driver skolan fungerar exemplariskt, vi får kontinuerlig rapportering och underlag för kommande planering. Under 2020 kommer skolan att renoveras och förbättras vilket vi kommer att bidra till.

 

St Euphrasia School – skola och förskola

Verksamheten drivs av nunnor som både gör uppsökande verksamhet i slumkvarteren och tar emot barn som söker sig till skolan själva. Mycket välskött.

 

Indien

Rajiv Ghandi Memorial High School for the Physically Challanged,

Challagundla, Andra Pradesh

Det är en skola och barnhem för barn med funktionsnedsättning som drivs av Samuel Tideman som själv har bott på barnhem i Indien och är adopterad till Sverige. SAS YOU Assist har bekostat ett järnstaket som höjer säkerheten på barnhemmet. Vi har också bidragit med pengar till en lekplats.

 

Theodori skolan i Chandrapura, Jharkand Indien:

På skolan finns både pojkar och flickor men det är en övervikt av flickor. Vår kontakt i Sverige är Torbjörn Nilsson och hans familj som arbetade på missionsstationen Theodori på 1950-talet och som fortfarande är flitigt engagerade i verksamheten. SAS YOU Assist har bidragit med fotbollsutrustning som uppmuntrar till fysisk aktivitet och som stärker framför allt flickornas självförtroende och där har de varit mycket framgångsrika.

 

Filippinerna – transport till skolan

SAS YOU Assist stödjer behövande familjer med pengar för att barnen ska kunna transportera sig till skolan som ibland ligger långt bort. Verksamheten har minskat något under året och vi stödjer numera ca 40 barn i Kabankalan.

 

Rumänien

Timisoara ´89 i södra Rumänien är ett socialt projekt som går ut på att hjälpa personer som av olika skäl har hamnat utanför samhällets skyddsnät. En person kan vara i djup kris, ha förlorat sitt jobb och/eller bostad och kanske genomgår en skilsmässa. I projektet finns socialarbetare som hjälper till psykiskt och socialt och som försöker öterföra personen til ett normalt liv i samhället igen. Projektet ar under åren vart mycket framgångsrikt och utvecklas hela tiden. Det är mycket välskött och drivs av Petru Iliesu som sedan starten för 40 år sedan varit oerhört hängiven projektet. SAS YOU Assist är en av huvudsponsorerna.

 

Marknadsföring

Den totala mängden insamlade medel varje år sjunker med ca 10%. Detta har varit fallet under ett antal år. Vi gör därför aktiviteter för att locka fler att stödja SAS YOU Assist. Vi har bl.a. deltagit på SAS Klubbens AW vid flera tillfällen. Vi har också personligen varit på Frösundavik och SAS crewbase och informerat och föreningen samt delat ut flyers. Många nyanställda i SAS har inte kännedom om att vi finns.

 

Styrelsemöten och årsmöte

Under året har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Mellan mötestillfällena har vi haft kontinuerlig mailväxling och telefonkontakter. Den 21 mars 2018 genomfördes ordinarie årsmöte. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

 

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och sänder ett stort tack till alla våra bidragsgivare.

 

Stockholm i mars 2020

 

Elisabet Lennbom

Ordförande SAS YOU Assist