Sonadas Vänner, Indien

SONADAS VÄNNER,

INDIEN

Sonada är en tibetansk flykting by i Himalaya och här bor tibetaner som flytt från sitt hemland. Sonadas Vänner med hjälp av SAS YOU ASSIST stödjer familjerna i byn genom ett barnhem och hjälp till skolan


Sonada är en tibetansk flykting by som ligger i Himalaya närmare bestämt i Sikkim i nordöstra Indien. I byn bor 120 familjer och där finns cirka 260 tibetanska flyktingbarn. Kerstin Blomberg är bosatt på Gotland och hon har ägnat stora delar av sitt liv till att hjälpa utsatta barn i världen. Hon kom till Sonada redan 1972 som ung sjuksköterska. Hon startade en sjukstuga, arbetade i skolan, var med och startade ett hantverkscentrum med mera. Hon bodde och arbetade där i ett och ett halvt år och har sedan dess haft kontakt med sina vänner i byn och hon har hjälpt dom med olika stödinsatser.

Kerstin Blomberg har sedan dess stöttat människorna i byn och har också hjälpt till med att ordna faddrar åt de tibetanska barnen. Många av barnen stannar i byn hela livet och skapar sig ett liv där eller till närmaste större stad Darjeeling. Kerstin gör en resa till byn med några års mellanrum tillsammans med medlemmar i föreningen. Den senaste resan skedde 2019. Familjer med barn fortsätter att strömma över gränserna från Tibet p.g.a. att de kinesiska myndigheterna inför strängare regler i regionen.

För några år sedan fick Kerstin återkoppling från några tidigare elever bl.a. Lhamo Dolma som skrev att hon ville tacka för att hon genom Kerstins stöd fått möjlighet att gå i skolan i Sonada. Nu är hon en självständig kvinna som bor i Queens i New York och har ett eget företag.

Sonadas Vänner, en ideell föreningen bildades 2006 med ändamål att stödja flyktingbyn och människorna där och att sprida information om tibetansk kultur. Föreningen har idag ett 60-tal medlemma. Pengarna skickas direkt till banken I Darjeeling och några av de anställda i banken är tidigare elever på skolan I Sonada.

 

SAS YOU ASSIST kom I kontakt med Sonadas Vänner genome en av våra styrelsemedlemmar som är personligt bekant med Kerstin.

 

Händelser:

Juni/2021

Sonada har nu en andra lockdown, vilket ställer till stora svårigheter för människorna i byn.

Indien har drabbats hårt av covid 19, men märkligt nog har ingen i byn än så länge drabbats. Vaccineringen av invånarna verkar går bra. Den sker med ett indiskt vaccin.

Sonadas Vänner har skickat ekonomiskt stöd som ska användas till matransoner och bidrag till löner.


December/2020

Musik och kultur är oerhört viktigt för familjerna i Sonada och i slutet av 2020 beslutade SAS YOU ASSIST att stödja skolan med inköp av ett antal musikinstrument något som stod högt på önskelistan.


2020

Människorna i Sonada har drabbats hårt av pandemin. De flesta är daglönare och på grund av nedstängningen av samhället kan de inte tjäna några pengar.

Eftersom situationen är svår för befolkningen har Sonadas Vänner vid flera tillfällen skickat pengar för att man ska kunna köpa ransoner med tsampa, ris, mjölk, näringsdryck, te, tvål, olja, dal, med mera som ska kunna delas ut till de 120 familjerna som tillhör Sonada flyktingby. Tsampa är rostat kornmjöl som ingår i tibetanernas basföda.