Styrelse

STYRELSE

Följande personer är medlemmar av styrelsen:


Ordförande      Ágústa Olafsdottir

mobil:             070 595 97 73


Vice ordförande  vakant


Kassör            Elisabet Lennbom


Ledamot         Marie Pehrson


Ledamot         Birgitta Sigge


Ledamot         Malin Lindau


Ledamot         Claudia Urriola


Ledamot         Nina Palm-Rosi


Ledamot         Elizabeth Söderberg       Postadress:

SAS U-assist, c/o Lennbom, Enskedevägen 23, 122 32 Enskede


Intern adress i SAS:

SAS U-assist, Frösundavik