Verksamhetsberättelse 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

Verksamhetsberättelse SAS U-assist 2018

 

SAS U-assist projekt

Vid utgången av 2018 hade vi 7 projekt i 4 länder.

  

Sri Lanka

Kallutara – barnhem för pojkar och flickor

I Kallutara söder om Colombo finns ett barnhem för utvecklingsstörda flickor och ett hem för pojkar i närheten. SAS U-assist har beslutat att stödja båda hemmen framöver med det som står högst på deras önskelista t.ex. madrasser, en takfläkt, en TV, en TV-bänk och kläder till både pojkar och flickor. Nanda vår kontaktperson i Sri Lanka besöker hemmen kontinuerligt och undersöker deras primära behov.

 

Susith Sarana – skola och förskola

SAS U-assist är en av två huvudsponsorer. NGO som driver skolan fungerar exemplariskt, vi får kontinuerlig rapportering och underlag för kommande planering.

 

St Euphrasia School – skola och förskola

Verksamheten drivs av nunnor som både gör uppsökande verksamhet i slumkvarteren och tar emot barn som söker sig till skolan själva. Mycket välskött.

 

Filippinerna – transport till skolan

SAS U-assist stödjer behövande familjer med pengar för att barnen ska kunna transportera sig till skolan som ibland ligger långt bort. För närvarande stödjer vi 66 barn i städerna Kabankalan och Mabinay.

 

Rumänien

Timisoara ´89 i södra Rumänien är ett socialt projekt som har vigt sitt liv till att hjälpa personer som hr det svårt. Projektet utvecklas hela tiden och det är mycket välskött. SAS U-assist är en av huvudsponsorerna.

 

Kiotani, Kenya

I februari gjorde vi en resa tillsammans med New Hope till Kenya. Syftet med resan var att besöka Kiotani, en internatskola för barn från olika slumområden omkring Nairobi. Vi besökte också 3 olika slumområden som alla gjorde starkt intryck på oss inte minst för det blev så tydligt att barn och kvinnor är så otroligt utsatta i slummen. SAS U-assist har beslutat att stödja projektet och hittills har vi bidragit med medel för madrasser, en tank för att samla regnvatten, en biogasanläggning samt en byggnad med tre skolsalar. Skolbyggnaden är klar och invigd. Mer information finner du på

 https://newhope.se/projekt/kenya/kiotani-day-boarding-school-lukenya-hills-machakos/

 

Avslutade projekt under 2018

Martaskolan, Uganda

Skolan grundades 2002 av Inga Lindgren Nsubuga och var en internatskola för ca 30 flickor. Verksamheten har dock utökats utan att nödvändig kontroll och uppföljning finns varför vi beslutat att avsluta projektet tills vidare.

 

RIDS, Indien

SAS U-assist har varit huvudsponsor för två dagverksamheter för små barn utanför Kadapa, Andra Pradesh i ca 15 år men vi har beslutat av avsluta eftersom vi får dålig återrapportering och vi vill fokusera på projekt där vi vet att våra pengar kommer till bättre nytta.

 

Marknadsföring

Den totala mängden insamlade medel varje år sjunker med ca 10%. Detta har varit fallet under ett antal år. Vi gör därför aktiviteter för att locka fler att stödja SAS U-assist. Vi har bl.a. deltagit på SAS Klubbens AW vid flera tillfällen. Vi har också personligen varit på Frösundavik och SAS crewbase och informerat och föreningen samt delat ut flyers. Många nyanställda i SAS har inte kännedom om att vi finns.

 

Bidragsgivare

Under året har vi arbetat intensivt med att uppdatera vårt register med bidragsgivare något som tidigare aldrig genomförts. Vi vet att vårt register innehåller många personer som inte är bidragsgivare och vi försöker på olika sätt få kontakt med så många som möjligt för att få klarhet.

Mycket arbete återstår och vi arbetar vidare.

 

GDPR - information

Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla den 25 maj 2018. I ett nyhetsbrev i maj informerade vi om den nya lagen och hur SAS U-assist behandlar personinformation.

När vi gör utskick via mail från SAS U-assist är det viktigt att vi sänder alla adresser under bcc (blind copy) för att mottagaren endast ska kunna se sin egen adress och inte alla andras.

 

Styrelsemöten och årsmöte

Under året har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Mellan mötestillfällena har vi haft kontinuerlig mailväxling och telefonkontakter. Den 21 mars 2018 genomfördes ordinarie årsmöte. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

 

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och sänder ett stort tack till alla våra bidragsgivare.

 

Stockholm i mars 2019

 

Elisabet Lennbom

Ordförande SAS U-assist