Medlemsinformation februari 2017

Medlemsinformation februari 2017


2016 var ett händelserikt år

•Besök på Filippinerna, Sri Lanka och Timisoara

•Fördjupat samarbete med New Hope – reseindustrins barnfond

•Ny styrelse


Filippinerna

I januari 2016 besökte vi våra tre projekt i Mabinay, Kabankalan och Silay på ön Negros i Filippinerna. Lars och Carin Wessman har flitigt besökt projekten under många år men har nu lämnat över till Elisabet Lennbom. Hon är fortsättningsvis ansvarig för att arbetet fortskrider på ett bra sätt och hon har kontakt med Klas Eliason som har lokal förankring på ön. Projektet går ut på att vi stödjer 3 skolor som undervisar barn med olika handikapp. Vårt stöd används framför allt till transporter till och från skolan och till skolmaterial. Grace är anställd att sköta den löpande verksamheten och hon gör ett utmärkt jobb. All ekonomisk och administrativ dokumentation sker elektroniskt så vi kan se alla transaktioner och aktiviteter här i Sverige.


Sri Lanka

SAS U-assist har två tillsvidareprojekt på Sri Lanka. Stöd till Susith Sarana Foundation startade för 15 år sedan. Det är en skola för barn i området norr om Colombo. SAS U-assist är huvudsponsor för utbildningsprogrammet som omfattar ca 550 barn. Barnen bor hemma och får undervisning på dagarna. Stödet går till skolmaterial och till en voucher som barnen kan använda för att skaffa uniform och andra basvaror. Stiftelsen driver också en förskola enligt Montessori pedagogik som har ca 60 barn.

St Euphrasias School är en katolsk skola som startades 1972. Skolan ligger i ett av Colombo´s fattigare områden. Barnen som kommer dit får frukost och ett mål mat om dagen. Några av barnen är handikappade. Barnen får vara kvar på skolan tills de är 15 år och får undervisning där. Nunnorna driver också en förskola. Alla religioner är välkomna. SAS U-assist bidrar med till lön till lärarna, skolmaterial, julgåvor och utflykter.


Timisoara, Rumänien

Elisabet gjorde ett kort besök i Timisoara för att se hur arbetet framskrider. Huvudbyggnaden blev klar 2015 till invigningen och den används till samlingssal, galleri för digital konst och den är också för uthyrning. Flera nya hus byggts på tomten bl.a. ”Casa SAS U-assist” som innehåller 3 rum med vardera 3 sängplatser, toalett och duschrum. Den är tänkt till mindre familjer. Det planeras flera nya byggnader på gården. Vidare finns en liten köksträdgård som ska bli mycket större och det finns ett antal smådjur på gården. Petru som driver verksamheten har skaffat mång donatorer av material och även av mat. De har ständiga leveranser från en köttfirma i stan som skänker matvaror när de har ett överskott.


New Hope

SAS U-assist har tidigare under åren samarbetat med New Hope-reseindustrins barnfond bl.a. i Kenya. Nu har New Hope ett stort projekt i Kiotani. Det är ett internat för föräldralösa barn från slumområdet Mlolongo söder om Nairobi. Där kommer de att bo och leva och få skolundervisning. Internatet invigdes i januari 2017 och på sikt kommer 400 barn att bo här. SAS U-assist stödjer projektet punktvis tills vidare. Se mer om verksamheten http://newhope.se/projekt/kenya/kiotani-day-boarding-school-lukenya-hills-machakos/


Ny styrelse

På årsmötet valdes en delvis ny styrelse och vi ser fram emot att träffa er igen på årsmötet 2017.