Medlemsinformation januari 2016

Medlemsinformation januari 2016 - väsentliga förändringar i projekten


Förra året startade vi med att ge en kort information om förändringar i tillsvidareprojekten.

Först ut var Marta School i Uganda där vi har ett par nyheter. Med hjälp av New Hope och

SAS U-assist har vi kunnat samla in pengar till mark för att kunna bygga en egen skola.

Vidare har skolan nu fått examensrätt vilket sparar pengar då de slipper betala för examen ävid annan skola.


Vi har just fått 100 set bäddlinne, med över- och underlakan, örngott samt handdukar, som ska gå med container till skolan i Uganda.


Filippinerna:

Vi hade planerat för ett antal på 100 elever på våra tre projekt runt Bacolod City. Genom omdisponeringar har vi nu kunnat ta 110 elever i projekten.


Rumänien:

Vi förlorade lokalerna till vårt härbärge Timisoara-89 där vi tagit hand om fattiga barnfamiljer till vi kunnat ordna med ett mer permanent boende. Staten hade konfiskerat byggnaden och lämnat den till Timisoara-89, vår samarbetspartner efter revolutionen. Nu begärde släkt till tidigare ägare tillbaka egendomen. Så skedde och vi fick som ersättning en  gammal utsliten skolbyggnad. Arbetet satte fullt fart mot maj månad 2015 då allt skulle vara

lämnat.

Byggnaden var omodern inte ens el fanns dragen. De inneboende i gamla härbärget  hjälpte alla till att restaurera. Vi hade också lyckligtvis börjat få lokala företag att sponsra med en hel det materiel. Något som vi arbetat på länge.


I maj var restaureringen klar och fredagen den 15 kunde det nya härbärget invigas av de personer som på olika sätt varit inblandade i projektet.


                                      -------------------------------


För att få en mer total bild över de andra projekten kan du gå in på vår hemsida: www.uassist@hotmail.com eller om det gäller Filippinerna:  www.uassistbacolod.wordpress.com.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen